BIBLIA W PUDEŁKU

blog s. dr hab. Judyty Pudełko PDDM prof. AKW

Jestem siostrą w Zgromadzeniu Uczennic Boskiego Mistrza. Nieustannie zgłębiam Słowo mojego Mistrza – Jezusa Chrystusa i dzielę się Jego nauką. Studiowałam teologię i Pismo Święte zarówno w Polsce (doktorat z teologii biblijnej 2006: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) jak i w Jerozolimie (licencjat z nauk biblijnych i archeologii 2010: Studium Biblicum Franciscanum). Od 2021r. doktor habilitowana teologii. Jestem wykładowcą akademickim Pisma Świętego na Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW). Posługuję poprzez kursy, konferencje biblijne, rekolekcje, lectio divina oraz prowadzenie grup pielgrzymkowych i studyjnych w Ziemi Świętej.

Autorka książek:

  • Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncepcja przyjaźni w Księdze Syracydesa (RSB 28, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2007)
  • Profetyzm w Księdze Syracha (SBL 21; Lublin: Wydawnictwo KUL 2020).
  • Nie za blisko nie za daleko. Z Rut i Noemi o dobrych relacjach (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2021) (z A.M. Pudełko AP).

oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnym.